Tuesday, September 25, 2012

Pehea la au e hiamoe ai!?!


‘O kēia lā ka lā hana ma loko i ka hale waihona palapala Kahiko ma ko Kekāuluohi haleku‘i. Ua nui nō ho‘i ka hora i noho ai au i laila. He anu loa ka waihona palapala kahiko, akā, ‘imi ihola au i ka mea hō‘ike‘ike e pili ana i ka po‘e a‘u e ha‘i ‘ōlelo ai ma kēia Pō‘ahā. Eia ka po‘e e imi ana au:

‘O Godfrey Brown kekahi haole a‘u e kākau ana i kēia manawa. He po‘e Beretania ‘o ia a me kona ho‘okō ‘ana o ka ho‘okupu ‘ana no ko Hawai‘i Aupuni i ka makahiki 1876, akā, ua noho ‘o ia i ne‘i ma mua. Ua hana aku nei ‘o Godfrey Brown ma loko o ka Aha ‘Ōlelo i ka makahiki 1876 ‘o ia ka mea kākau ‘ōlelo. Hui maila ‘o ia i ka Hui ‘o Beretania ma Honolulu i ka makahiki 1892 a ‘o ke Kākau ‘Ōlelo kona kūlana ma loko o ua hui nei. ‘O A.S. Cleghorn ka Pelekikena o ka Hui ‘o Beretainia.

‘O Samuel Kipi kekahi kanaka a‘u e imi ana i kēia manawa. Ua kapa ‘ia aku i ka puke ‘o Dismembering Lāhui ,‘o S. Kipi ka luna maka‘āinana wale nō, akā, he kia‘āina nō ho‘i ‘o ia no Waimea, Hawai‘i a he kanaka na‘auao nō. Hala ihola ‘o ia i ka makahiki 1879 ua kanalima kūmākolu makahiki ona.

‘O S.R. Hapuku ka Luna ‘Aha Ho‘okolokolo no Līhu‘e, Kaua‘i.

‘O Z. Pa‘akikī  ka Hope Māka‘i Nui o Waimea, Hawai‘i i ka makahiki 1882, akā, ‘a‘ole na‘e e maopopo ia‘u ka hō‘ike he lawa, akā  nō, ua kākau aku ‘o ia iā A.F. Judd i ka makahiki 1876.

‘O T.W. Martin kekahi haole i hana iho i loko o ka māhahele ‘aha ‘ōlelo, a no laila, e nānā pono nō ho‘i au i ka maheu e pili ana i ka hana ‘ia ‘ana o kekahi mo‘olelo iā ia. Loa‘a kona palapala ho‘okupa  ia‘u a ua loa‘a aku nei ka ho‘okupa ‘ana iā ia i ka makahiki 1848, a ua noho iho ‘o ia ma Honolulu ma mua.

‘O Joseph Nāwahī kekahi kanaka a‘u e kākau ana i ka mo‘olelo. Akā, ‘a‘ole au i ‘imi iā ia i kēia lā, no ka mea, kākau ka po‘e iā ia he nui. He koa nō ho‘i ‘o ia, he kanaka na‘auao nō a ua na‘auao maoli nō kona kākau ‘ana a me kona ‘ōlelo. Ua maika‘i nō kēia kanaka mai kona lolo mai a hiki i kona mau ‘au. He nunui kona hana kūlana.

Mamake au e kākau iā E. Koa, akā, ‘a‘ole au i ‘imi iā ia i kēia lā, e ‘imi ana i ka lā ‘apōpō. 


1 comment: